Leden Gedeputeerde Staten

Een overzicht van personalia, portefeuilles en nevenfuncties van collegeleden

Het college van Gedeputeerde Staten vormt het dagelijks bestuur van de provincie. Het college zorgt voor de uitvoering van het vastgestelde beleid. De leden van Gedeputeerde Staten hebben de taken onderling verdeeld. Deze taakverdeling vindt u op de persoonlijke pagina's van de gedeputeerden.

Spreekuur

Wilt u een gedeputeerde persoonlijk spreken, dan kunt u telefonisch een afspraak maken via de secretaresse. In zo'n gesprek kunt u, als inwoner van de provincie Groningen, uw opvattingen, suggesties en reacties over provinciale aangelegenheden voorleggen. De telefoonnummers van de gedeputeerden vindt u op hun persoonlijke pagina's.

Leden Gedeputeerde Staten