Weblog Henk Staghouwer

Garnalenvissers, Rottumeroog, Verhildersum

Geplaatst op 24 juni 2014
Borg Verhildersum bij Leens

Deze maandag vergader ik met mijn collega-gedeputeerde Tineke Schokker (Friesland) en Joke Geldhof (Noord-Holland) over het Waddenfonds. Het gaat over het werkprogramma voor volgend jaar, dus om binnen welke programma's men komend jaar subsidie kan aanvragen.

 

Lees verder: Garnalenvissers, Rottumeroog, Verhildersum

Opnieuw: het Groninger Verdienmodel

Geplaatst op 17 juni 2014
Aardappelvelden

Dinsdag gaat voor een groot deel op aan de vergadering van het college. Wat mijn portefeuille betreft: wij stellen de brief vast die we naar Provinciale Staten sturen, met als bijlage het Groninger Verdienmodel.

 

Lees verder: Opnieuw: het Groninger Verdienmodel

Aardappels, koeien en veldleeuweriken

Geplaatst op 10 juni 2014

En de week is al weer om. Het is verbluffend hoe snel het gaat, nu er vrije dagen zijn zoals Hemelvaart of Pinksteren. Hoewel het al langer geleden lijkt, hebben we vorige week het Groninger Verdienmodel gepresenteerd aan Statenleden. Dat gebeurde in Wehe den Hoorn, gevolgd door een rondleiding op het bedrijf van Maatschap Tromp in Houwerzijl.

 

Lees verder: Aardappels, koeien en veldleeuweriken

Wadden in Denemarken, Groningen en Fryslân

Geplaatst op 20 mei 2014
Start aanleg natuurgebied bij Ter Wupping in Westerwolde op 17 mei 2014

Zoals vaker begint de werkweek met overleg op het provinciehuis. Met mijn ambtenaren van de afdeling Landelijk Gebied en Water neem ik de stukken door voor de komende tijd. Het gaat over agrarisch natuurbeheer, grondaankopen voor de aanleg van het Natuurnetwerk Nederland (voorheen de Ecologische Hoofdstructuur) en afspraken met Staatsbosbeheer.

 

Lees verder: Wadden in Denemarken, Groningen en Fryslân

Miljoenen voor aardappelzetmeel

Geplaatst op 14 april 2014

Om half acht 's ochtends vertrek ik naar Leeuwarden. Op het kantoor van Louis Schouwstra van Rijkswaterstaat-Noord praat ik over het zogeheten MIRT-onderzoek dat zijn dienst uitvoert naar de Waddenzee. Dit onderzoek moet opleveren dat we de komende jaren samen met het Rijk en met Duitsland iets gaan doen aan een schonere Eems-Dollard in het bijzonder en een schonere Waddenzee in het algemeen. Maar ook een Waddenzee met een verdiepte vaargeul naar de Eemshaven.

 

Lees verder: Miljoenen voor aardappelzetmeel

Bevers in het Zuidlaardermeer

Geplaatst op 7 april 2014

Deze week kwam er een einde aan een slepende zaak. De Raad van State deed uitspraak in een zaak die de gemeente Stadskanaal en LTO-Noord in 2009 tegen de provincie aanspanden. Goed nieuws, want ons beleid blijft overeind. Volgens de Raad van State hebben wij indertijd een aanvraag voor intensieve veehouderij terecht geweerd op basis van ons bestemmingsplan Landelijk Gebied.

 

Lees verder: Bevers in het Zuidlaardermeer

Van Veenkoloniën tot Waddenzee

Geplaatst op 28 maart 2014
Viool

Drie dagen op het provinciehuis, maar daarna mag ik naar buiten. Met dat beeld voor ogen begin ik aan deze week. Maandag gaat vooral op aan intern overleg, zoals met mensen van de afdeling Landelijk Gebied en Water.

 

Lees verder: Van Veenkoloniën tot Waddenzee