Weblog Henk Staghouwer

Ganzen en garnalen

Geplaatst op 30 oktober 2014

De rust van de herfstvakantie is voorbij. Het gaspedaal wordt nu stevig ingedrukt op het provinciehuis. Maar ook daarbuiten. Vergaderingen, openingen, bijeenkomsten - de dagen vliegen voorbij.

 

Lees verder: Ganzen en garnalen

Onderhandelen

Geplaatst op 3 oktober 2014
Minister Schultz ondertekent Tracébesluit Verruiming vaarweg Eemshaven Noordzee

Nog altijd is het mooi weer. Dat kwam maandag de 29e extra goed uit, toen minister Schultz (Infrastructuur en Milieu) in Groningen kwam om haar handtekening te zetten onder het tracébesluit voor de verdieping van de vaargeul Eemshaven. De minister zette zo de eerste stap die nodig is om de vaargeul straks uit te baggeren. Dat is belangrijk voor de bereikbaarheid van de haven. En de mogelijkheden, want door de verdieping kunnen er grotere schepen binnen komen.

 

Lees verder: Onderhandelen

Natuur en economie in de regio Eems-Dollard

Geplaatst op 19 september 2014
Polders in het Dollardgebied

Deze week staat in het teken van de Eems-Dollard. Het harde werken onder de noemer 'Ecologie en Economie in balans' nadert een belangrijke fase. Er is deze zomer stevig gewerkt aan allerlei onderzoeken naar effectieve maatregelen om de natuur in de Eems-Dollard te herstellen. Die onderzoeken laten zien dat zulke maatregelen inderdaad mogelijk zijn.

 

Lees verder: Natuur en economie in de regio Eems-Dollard

Natuur in de etalage

Geplaatst op 12 september 2014
Esgehucht Smeerling Westerwolde

Dit was een weekje waarin ik veel in Leeuwarden kwam. Vier keer, om precies te zijn. Het programma 'Naar een rijke Waddenzee', de stuurgroep Lauwersmeer, een overleg met de landbouwgedeputeerden van Friesland en Drenthe en een vergadering over de afspraken met garnalenvissers over natuurherstel in het Wad en hun toekomst.

 

Lees verder: Natuur in de etalage

Wereldberoemd

Geplaatst op 29 augustus 2014
Vrachtschepen op de Eems

Mijn tweede werkweek na de vakantie begint op het provinciehuis. Met de afdeling Landelijk Gebied en Water neem ik door wat we recent hebben bereikt en wat ons de komende tijd te doen staat.

 

Lees verder: Wereldberoemd

Een nieuw seizoen

Geplaatst op 22 augustus 2014
Lauwerspolder

De titel van dit blog heeft twee betekenissen. Na de vakantie begin ik deze week, zoals velen, aan een nieuw seizoen. Het College begin aan de laatste fase van de periode van vier jaar. Op 18 maart zijn er nieuwe verkiezingen voor Provinciale Verkiezingen en daarna is er een nieuw College aan zet. Als gedeputeerde heb ik dus nog goed een kleine 8 maanden te gaan.

 

Lees verder: Een nieuw seizoen

Aardappels, ganzen en duurzame dorpen

Geplaatst op 30 juni 2014
Staatssecretaris Sharon Dijksma opent het Innovatiecentrum Veenkoloniën in Valthermond

Deze week begint met een werkbezoek van staatssecretaris Dijksma aan de Veenkoloniën. Een prachtige kans om haar het gebied te laten zien en hoe wij werken aan innovaties in de landbouw. Op een platte wagen achter de trekker rijden over een aantal percelen, waar ze tekst en uitleg krijgt over een aantal proeven. Er zijn ook mbo- en hbo-studenten bij, zodat we laten zien dat jong en oud in de aardappelzetmeelsector aan de toekomst werkt.

 

Lees verder: Aardappels, ganzen en duurzame dorpen