Woo-besluiten

Op deze pagina vindt u de documenten die door de provincie Groningen openbaar zijn gemaakt in het kader van de Wet open overheid (Woo), voorheen de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).

Woo-verzoek indienen?

Iedereen kan een verzoek tot openbaarmaking van informatie indienen bij de provincie Groningen.

Ga naar 'Woo-verzoek indienen'