Melding verkeer

Ervaart u overlast of hinder in het verkeer op een provinciale weg? Bijvoorbeeld door een gat in de weg, grofvuil in de berm of verkeerslichten die kapot zijn. Meld het ons meteen. Ernstige problemen lossen we snel op. Minder dringende zaken plannen we in.

Naar het formulier

Of bel: 050 - 316 49 11Bij spoed buiten kantooruren

Overzicht ingediende meldingen

In het onderstaande overzicht ziet u welke meldingen bij ons zijn binnengekomen en wat de status per melding is. U kunt zoeken in het overzicht, op meldingsnummer, onderwerp of locatie.

Melding nr.DatumTijdObjectMeldingStatus
M2309 3083 27-09-23 15:55 N969 Berm Rhederweg kapotgereden In behandeling genomen
M2309 3040 27-09-23 13:49 Blauwestad Maaien en uitdunnen bossages Afgemeld
M2309 3014 27-09-23 12:24 N355 Bomen langs de weg plaatsen In behandeling genomen
M2309 3013 27-09-23 12:22 N361 Onoverzichtelijk kruispunt In behandeling genomen
M2309 2989 27-09-23 11:31 N366 Overlast door betonnen 'biggenruggen'. Afgemeld
M2309 2952 27-09-23 08:48 N355 Stoplichten voor voetgangers/fietsers Aduard niet goed afgesteld Afgemeld
M2309 2937 26-09-23 16:13 N362 Sloot schonen Kloosterlaan Wagenborgen In behandeling genomen

Wat betekent de status?

  • Open: de melding (telefonisch, per mail of ingediend via de website) is ontvangen en wordt zo spoedig in behandeling genomen.
  • In behandeling genomen: de melding is geregistreerd en uitgezet bij het team dat de melding gaat onderzoeken en eventueel afhandelen. De melder heeft in de meeste gevallen per mail of telefoon een ontvangstbevestiging ontvangen.
  • Afgemeld: de melding is opgepakt en er zijn afspraken gemaakt over hoe de melding wordt opgevolgd. Dat kan direct gebeuren, maar ook voor een later moment worden ingepland (bijvoorbeeld bij een groot onderhoud of maaiwerkzaamheden). De melder is hiervan op de hoogte gebracht.