Melden bij de provincie

Merkt u iets op in de omgeving dat niet zo hoort te zijn? Bijvoorbeeld stankoverlast, milieuschade of een gat in de weg. Meld het dan bij de provincie.

 • Verkeer

  Als u problemen opmerkt op provinciale wegen of vaarwegen.

 • Natuur en Milieu

  Als u overlast ervaart van bijvoorbeeld geluid, stof of stank in de omgeving.

 • Openbaar vervoer

  Als u een ontevreden bent over het bus- of treinvervoer.

 • Schade melden

  Hebt u schade opgelopen? En u vindt dat dat verwijtbaar is aan de provincie? Dan kunt u de provincie aansprakelijk stellen.