De kwaliteit van gemeenten

Provincie en gemeenten onderzoeken de bestuurskracht van gemeenten

Inwoners hebben recht op gemeenten die hun taken en opgaven goed aankunnen. Voor veel gemeenten wordt dat steeds moeilijker. Gemeenten krijgen er nieuwe taken bij, zoals de jeugdzorg. Bovendien krijgen gemeenten te maken met opgaven in gebieden die groter zijn dan hun eigen gemeente. Denk bijvoorbeeld aan het vraagstuk over de bevolkingskrimp. De provincie voelt zich verantwoordelijk voor de kwaliteit van het bestuur in Groningen. Samen met de gemeenten onderzoeken we op welke manier de gemeenten nu en in de toekomst hun taken goed kunnen (blijven) uitvoeren.

Gemeenten werken samen

Gemeenten zijn in eerste instantie zelf verantwoordelijk zijn voor hun eigen functioneren. Daarom moeten ze ook zelf het initiatief nemen bij het zoeken naar oplossingen voor de taken die ze niet goed aankunnen. En dat gebeurt ook. Ambtenaren en bestuurders van verschillende gemeenten zoeken elkaar steeds vaker op bij de uitvoering van taken en het oppakken van nieuwe taken. Gemeenten werken samen in clusterverband, in regionaal verband en op sommige terreinen ook op provinciaal niveau.

Grotere gemeenten noodzakelijk

Dat gemeenten samenwerken is niet genoeg. Dat vindt de visitatiecommissie Bestuurlijke Toekomst Groningen. Het is noodzakelijk om te komen tot een herindeling naar zes Groninger gemeenten. De commissie presenteerde haar advies 'Grenzeloos Gunnen'  (PDF PDF-bestand, 2 MB)op donderdag 28 februari aan de provincie Groningen. De maatschappelijke opgaven voor gemeenten worden steeds ingewikkelder. Bijvoorbeeld op het gebied werk, voorzieningen in relatie tot krimp en vergrijzing. Deze taken vervullen gemeenten voor inwoners, bedrijven en (maatschappelijke) organisaties. Om alle taken goed te kunnen doen zijn is een herindeling noodzakelijk. Kijk voor meer informatie in het dossier Herindeling Groninger gemeenten.