Noordelijke Rekenkamer

Onafhankelijke rekenkamer voor de drie noordelijke provincies

De Noordelijke Rekenkamer is de gezamenlijke rekenkamer van de provincies Groningen, Fryslân en Drenthe. Deze controleert of de inkomsten en uitgaven van de provincies kloppen en of ze het beleid uitvoeren zoals het bedoeld is. Hiermee ondersteunt de rekenkamer Provinciale Staten in hun controlerende functie. Dit is een wettelijke taak.

Onderzoek

De rekenkamer beoordeelt het werk van de provincies door te onderzoeken of het beleid efficiënt, effectief en volgens de geldende regels en besluiten wordt uitgevoerd. Over de resultaten van een onderzoek schrijft de rekenkamer een rapport. Met de resultaten kunnen we ons werk verbeteren. Wat we met de aanbevelingen van de Noordelijke Rekenkamer gaan doen, kunt u ook in het rapport van de rekenkamer lezen.

Wie zitten er in de rekenkamer?

Het college van de Noordelijke Rekenkamer bestaat uit drie bestuursleden. Deze worden op basis van hun verschillende deskundigheden door Provinciale Staten benoemd.

Onafhankelijk

De Noordelijke Rekenkamer is een onafhankelijk instituut. Dat betekent dat ze zelf bepalen wat ze onderzoeken. De rekenkamer krijgt ook verzoeken om onderzoek te doen. Die verzoeken zijn vaak afkomstig van statenleden.

Programmaraad

De Programmaraad is namens de drie noordelijke provincies een soort gesprekspartner van de Noordelijke Rekenkamer. In deze raad zitten per provincie drie statenleden. De Noordelijke Rekenkamer bespreekt het onderzoeksprogramma met de Programmaraad, maar hoeft de suggesties van de Programmaraad niet over te nemen.

Meer informatie

Wilt u meer weten over de Noordelijke Rekenkamer? Kijk dan op de website www.noordelijkerekenkamer.nl of neem contact op met het bureau via telefoonnummer 0592 - 30 47 90, e-mail info@noordelijkerekenkamer.nl.