Najaarsnota

Voorstellen voor aanpassing van het beleid aan de actuele situatie

Waar is het geld voor het lopende jaar tot nu toe aan besteed? Voeren Gedeputeerde Staten het beleid uit zoals Provinciale Staten dat wensen? Zijn er nieuwe maatschappelijke ontwikkelingen waardoor het beleid moet worden bijgesteld? Is er geld over of is er een tekort? Op die vragen geven Gedeputeerde Staten antwoord in de najaarsnota. Dit document verschijnt begin september. Ze doen hierin voorstellen om het beleid en de besteding van het geld aan te passen aan de actuele situatie. In oktober debatteren Provinciale Staten erover.

Downloads