Jaarrekening en jaarverslag

Verantwoording over de financiën van het afgelopen jaar

Met de jaarrekening leggen we verantwoording af over de financiën van het afgelopen jaar. Niet te verwarren met de begroting dat een voorstel is voor het komende jaar. De jaarrekening is bestemd voor Provinciale Staten en geeft een overzicht over hoe het geld het afgelopen jaar is verdeeld en voor welke uitgaven Provinciale Staten toestemming hebben gegeven. Het document gaat in op drie vragen die Provinciale Staten zichzelf stellen:

  • Wat hebben wij bereikt?
  • Wat hebben we daarvoor gedaan?
  • Wat heeft het gekost?

De jaarrekening bestaat uit twee onderdelen: het jaarverslag en de jaarrekening zelf. De eerste drie hoofdstukken vormen samen het jaarverslag van de provincie. Dit zijn de hoofdstukken 2017 in vogelvlucht, Programmaverantwoording en Paragrafen. Het hoofdstuk 2017 in vogelvlucht gaat over de belangrijkste hoogtepunten van het afgelopen jaar. In de Programmaverantwoording staat een beleidsinhoudelijke verantwoording over de onderwerpen uit het Programmaplan van de begroting van afgelopen jaar. Het hoofdstuk Paragrafen bevat verplichte onderdelen die inzicht verschaffen in onder andere de financiële positie van de provincie.

Paasrapport Dienstverlening

De kwaliteit van onze dienstverlening wordt jaarlijks gemeten in het 'Paasrapport Dienstverlening'. Hoe we het afgelopen jaar scoorden leest u in het 'Paasrapport Dienstverlening 2017'.

Downloads