Dag van de verantwoording

Verantwoording over het gevoerde financiële beleid

Op de Dag van de Verantwoording in mei leggen Gedeputeerde Staten verantwoording af over het gevoerde beleid van het afgelopen jaar. Waar is het geld naar toe gegaan? Is het beleid uitgevoerd zoals Provinciale Staten dat graag wilden? En is dat gelukt met de beschikbare financiële middelen? Deze vragen worden beantwoord in de Programmarekening. Ook beslissen Provinciale Staten wat er gebeurt met het geld dat 'over' is, het zogenaamde netto rekeningresultaat.