Begroting

Gedeputeerde Staten doen een voorstel voor de besteding van het beschikbare geld

Waar gaat het geld het volgend jaar heen? Komt er extra geld voor natuur, voor economie en arbeidsmarkt of voor de aanleg en onderhoud van wegen? En waar komt het geld vandaan? Het college van Gedeputeerde Staten doen hiervoor een voorstel in de begroting. Ook voor de activiteiten die daarbij horen. De begroting verschijnt in oktober. Gedeputeerde Staten leggen deze in november voor aan Provinciale Staten.

Programmaplan

Provinciale Staten bepalen uiteindelijk waar het beschikbare geld naar toe gaat. Onderdeel van de begroting is het programmaplan. Dit plan gaat in op drie vragen die Provinciale Staten zichzelf stellen:

  • Wat willen wij bereiken?

  • Wat gaan wij daarvoor doen?

  • Wat gaat het kosten?

Met het vaststellen van de begroting machtigen Provinciale Staten het college van Gedeputeerde Staten om in het komende jaar uitgaven te doen. Gedeputeerde Staten mogen deze vastgestelde bedragen niet overschrijden.

Downloads