Financiën

Het geld dat wij kunnen besteden komt van de rijksoverheid, uit provinciale belastingen en vanuit Europa. We besteden dit aan zaken waarvan zoveel mogelijk mensen profiteren: bijvoorbeeld wegen, onderwijs en zorg.  Sommige bestedingen staan al lang van te voren vast, maar van een deel mogen we zelf de bestemming bepalen.

Provinciale Staten bepalen uiteindelijk de definitieve verdeling van het geld. Op een aantal momenten in het jaar besteden we extra aandacht aan de financiën van de provincie. Samen vormen die de financiële cyclus.

Onderwerpen