Dienstverlening 2016

Hoe staat het met onze dienstverlening in 2016?

Hoe was het gesteld met onze dienstverlening in 2016? Ik keek terug en deel mijn bevindingen met u in de rapportage over de dienstverlening van de provincie Groningen.

Burgers willen steeds meer zelf doen en verwachten van ons als overheid vooral vertrouwen. Dat vereist van ons dat we helpen en ondersteunen waar nodig en ruimte bieden aan ontwikkeling en eigen initiatief. Goede dienstverlening is daarbij noodzakelijk. Ik vind het belangrijk dat burgers eenvoudig en snel hun weg kunnen vinden bij ons. Of het nu gaat om het aanvragen van een subsidie of het doen van een melding over een gat in de weg of kapotte verlichting. Dienstverlening verdient onze permanente aandacht.

In mijn rapportage dienstverlening schets ik een beeld hoe wij als provincie omgegaan zijn met deze burger, hoe snel wij bijvoorbeeld reageren op een melding, een factuur betalen of de telefoon opnemen. En hoe onze communicatiemiddelen gebruikt worden die wij inzetten om inwoners van Groningen te informeren en te betrekken bij het provinciale beleid.

Het is aan het college van Gedeputeerde Staten en aan Provinciale Staten om te beslissen wat er gebeurt met de conclusies, aanbevelingen en verbeteringen die ik heb geformuleerd.

Wilt u reageren op de rapportage Dienstverlening 2016? Dat kan door een e-mail te sturen naar info@provinciegroningen.nl.

Met vriendelijke groet,

René Paas, commissaris van de Koning in de provincie Groningen