Commissaris van de Koning

Onze commissaris van de Koning heet René Paas. Hij is op 18 april 2016 begonnen met zijn werkzaamheden. Een commissaris van de Koning wordt voor zes jaar benoemd door de Kroon, bestaande uit de Koning en de ministers.

Welke rol?

De commissaris van de Koning is voorzitter van Provinciale Staten en Gedeputeerde Staten. In de Provinciale Staten heeft hij een adviserende stem, in het college van Gedeputeerde Staten stemrecht. Paas is rijksambtenaar en 'bestuursorgaan' van de provincie. In deze laatste rol vertegenwoordigt hij het provinciebestuur bij tal van gelegenheden. Als commissaris van de Koning is hij ook nauw betrokken bij de benoeming en herbenoeming van burgemeesters in de provincie Groningen. Daarnaast bezoekt hij eenmaal per twee jaar de gemeenten.

René Paas in zijn werkkamer