Provinciebestuur

Provinciale Staten en Gedeputeerde Staten vormen het bestuur van onze provincie. Provinciale Staten bepalen de kaders van het provinciale beleid en hebben een belangrijke rol als volksvertegenwoordiger. Het college van Gedeputeerde Staten zorgt voor het dagelijks bestuur in de provincie en bewaakt de uitvoering van de besluiten die Provinciale Staten neemt. René Paas, onze commissaris van de Koning, is Rijksheer en vertegenwoordiger van het provinciaal bestuur bij tal van gelegenheden.