Gemeenten

Gemeenten krijgen er steeds meer nieuwe taken bij. Bovendien krijgen gemeenten te maken met maatschappelijke ontwikkelingen die speciale aandacht nodig hebben, zoals bijvoorbeeld de bevolkingskrimp. De provincie voelt zich verantwoordelijk voor de kwaliteit van het bestuur in Groningen. Samen met de gemeenten onderzoeken we op welke manier de gemeenten nu en in de toekomst hun taken goed kunnen (blijven) uitvoeren. 

Toezicht op gemeenten

Het Rijk houdt toezicht op de provincies en de provincies houden op hun beurt toezicht op de gemeenten en de waterschappen. Dit is het zogenaamde interbestuurlijk toezicht (IBT). We kijken daarbij naar de taken van gemeenten: financiën, water, omgevingsrecht, archieven, ruimtelijke ordening, huisvesten van vergunninghouders, archeologie en monumenten. 

Meer informatie

Hebt u vragen of opmerkingen over IBT? Neem dan contact met ons op via ibt@provinciegroningen.nl.