Commissie ruimte, natuur en leefbaarheid

In deze commissie komen de volgende thema's aan bod:

  • ruimtelijke ordening
  • milieu, water
  • natuur en landschap
  • Blauwestad
  • grondbeleid
  • bodembeheer
  • leefbaarheid/wonen/welzijn/ zorg 
  • jongerenparticipatie

Commissievoorzitter: Dennis Ram
Plaatsvervangend voorzitter: Tim Zwertbroek
Statenadviseur: Julia Bordewijk

Statengriffie provincie Groningen

T.a.v. Provinciale Staten
Postbus 610, 9700 AP Groningen
E-mail: statengriffie@provinciegroningen.nl
Telefoon: 050 - 316 44 88