Commissie ruimte, natuur en leefbaarheid

In deze commissie komen de volgende thema's aan bod:

  • ruimtelijke ordening
  • milieu, water
  • natuur en landschap
  • Blauwestad
  • grondbeleid
  • bodembeheer
  • leefbaarheid/wonen/welzijn/ zorg 
  • jongerenparticipatie

Commissievoorzitter: Dennis Ram
Plaatsvervangend voorzitter: Tim Zwertbroek
Statenadviseur: Julia Bordewijk

Vanwege een technische storing is de agenda voor de vergadering van 23 januari 2019 als pdf toegevoegd. Er wordt gewerkt aan een oplossing.

Statengriffie provincie Groningen

T.a.v. Provinciale Staten
Postbus 610, 9700 AP Groningen
E-mail: statengriffie@provinciegroningen.nl
Telefoon: 050 - 316 44 88