Commissie mobiliteit, economie en energie

In deze commissie komen de volgende thema's aan bod:

  • verkeer en vervoer
  • ondernemerschap en innovatie
  • energie en energietransitie
  • toerisme en recreatie
  • cultuur/sport en evenementen
  • landbouw en visserij
  • arbeidsmarkt en onderwijs

Commissievoorzitter: Romke Visser
Plaatsvervangend voorzitter: de heer Jan Hein Mastenbroek
Statenadviseur: Gerbrant van der Veen

Vanwege een technische storing is de agenda voor de vergadering van 23 januari 2019 als pdf toegevoegd. Er wordt gewerkt aan een oplossing.

Statengriffie provincie Groningen

T.a.v. Provinciale Staten
Postbus 610, 9700 AP Groningen
E-mail: statengriffie@provinciegroningen.nl
Telefoon: 050 - 316 42 26