Commissie mobiliteit, economie en energie

In deze commissie komen de volgende thema's aan bod:

  • verkeer en vervoer
  • ondernemerschap en innovatie
  • energie en energietransitie
  • toerisme en recreatie
  • cultuur/sport en evenementen
  • landbouw en visserij
  • arbeidsmarkt en onderwijs

Commissievoorzitter: Romke Visser
Plaatsvervangend voorzitter: de heer Jan Hein Mastenbroek
Statenadviseur: Gerbrant van der Veen

Statengriffie provincie Groningen

T.a.v. Provinciale Staten
Postbus 610, 9700 AP Groningen
E-mail: statengriffie@provinciegroningen.nl
Telefoon: 050 - 316 42 26