Commissie bestuur, financiën en veiligheid

In deze commissie komen de volgende thema's aan bod:

  • bestuurlijke organisatie/herindeling
  • samenwerkingsverbanden/ deelnemingen
  • financiën (inclusief integrale behandeling jaarstukken)
  • gaswinning
  • toezicht gemeentefinanciën
  • internationalisering
  • facilitaire zaken/P&O/ICT
  • communicatie en representatie
  • kabinetszaken
  • openbare orde en veiligheid

Commissievoorzitter: Ronald Knegt 
Plaatsvervangend voorzitter: Marc Scheffers
Statenadviseur: Anne Lies Meeske

Vanwege een technische storing is de agenda voor de vergadering van 30 januari 2019 als pdf toegevoegd. Er wordt gewerkt aan een oplossing.

Statengriffie provincie Groningen

T.a.v. Provinciale Staten
Postbus 610, 9700 AP Groningen
E-mail: statengriffie@provinciegroningen.nl
Telefoon: 050 - 316 40 18