Commissie bestuur, financiën en veiligheid

In deze commissie komen de volgende thema's aan bod:

  • bestuurlijke organisatie/herindeling
  • samenwerkingsverbanden/ deelnemingen
  • financiën (inclusief integrale behandeling jaarstukken)
  • gaswinning
  • toezicht gemeentefinanciën
  • internationalisering
  • facilitaire zaken/P&O/ICT
  • communicatie en representatie
  • kabinetszaken
  • openbare orde en veiligheid

Commissievoorzitter: Ronald Knegt 
Plaatsvervangend voorzitter: Marc Scheffers
Statenadviseur: Anne Lies Meeske

Statengriffie provincie Groningen

T.a.v. Provinciale Staten
Postbus 610, 9700 AP Groningen
E-mail: statengriffie@provinciegroningen.nl
Telefoon: 050 - 316 40 18