Provinciale Staten 28-03-2019

Datum: 28 maart 2019
Tijd: 09:30  -  11:00  uur
Voorzitter:F.J. Paas
Videoverslag:https://groningen.stateninformatie.nl/vergadering/588007/Installatie%20Statenleden%2028-03-2019
Locatie:Statenzaal
Bijzonderheden:

Installatie statenleden. De besluitvorming is per agendapunt opgenomen.

Document(en):
1

Opening / mededelingen

2

Regeling van werkzaamheden / vaststelling agenda

3

Installatie benoemde statenleden

4

Tijdelijke aanwijzing statenleden in samenwerkingsverbanden

5

Sluiting