Provinciale Staten 27-05-2019

Datum: 27 mei 2019
Tijd: 16:30  -  20:00  uur
Voorzitter:F.J. Paas
Videoverslag:https://groningen.stateninformatie.nl/vergadering/636450/Provinciale%20Staten%2027-05-2019
Locatie:Statenzaal
Bijzonderheden:

De besluitvorming is per agendapunt opgenomen.

Document(en):
1

Opening / mededelingen

1.a

Installatie statenlid

2

Regeling van werkzaamheden / vaststelling agenda

3

Bespreekpunten

3.a

Reactivering spoorverbinding Veendam-Stadskanaal

Motie(s)

  • Status: VerworpenIndienende fractie: Groninger BelangMede-indienende fractie(s): Partij voor de Dieren, Partij voor het Noorden, 50PLUS, PVVFractie(s) voor: 50PLUS, Forum voor Democratie, Groninger Belang, Partij voor de Dieren, Partij voor het Noorden, PVVFractie(s) tegen: CDA, ChristenUnie, D66, GroenLinks, PvdA, SP, VVD
  • Status: VerworpenIndienende fractie: Groninger BelangMede-indienende fractie(s): Partij voor de Dieren, Partij voor het Noorden, 50PLUS, PVVFractie(s) voor: 50PLUS, Forum voor Democratie, Groninger Belang, Partij voor de Dieren, Partij voor het Noorden, PVVFractie(s) tegen: CDA, ChristenUnie, D66, GroenLinks, PvdA, SP, VVD
3.b

Plan van Aanpak commissie Hertogh - Ring Zuid

Motie(s)

  • Status: VerworpenIndienende fractie: Partij voor de DierenMede-indienende fractie(s): 50PLUS, PVV, Partij voor het NoordenFractie(s) voor: 50PLUS, Forum voor Democratie, Partij voor de Dieren, Partij voor het Noorden, PVVFractie(s) tegen: CDA, ChristenUnie, D66, GroenLinks, PvdA, Groninger Belang, SP, VVD
  • Status: VerworpenIndienende fractie: Partij voor de DierenMede-indienende fractie(s): 50PLUS, PVV, Partij voor het NoordenFractie(s) voor: 50PLUS, Forum voor Democratie, Partij voor de Dieren, Partij voor het Noorden, PVVFractie(s) tegen: CDA, ChristenUnie, D66, GroenLinks, PvdA, Groninger Belang, SP, VVD
3.c

Motie vreemd aan de orde van de dag over de gaswinning

Motie(s)

  • Status: AangenomenIndienende fractie: GroenLinksMede-indienende fractie(s): CDA, ChristenUnie, D66, Partij voor het Noorden, 50PLUS, PvdA, VVDFractie(s) voor: CDA, ChristenUnie, PvdA, D66, 50PLUS, Partij voor het Noorden, VVD, GroenLinksFractie(s) tegen: Forum voor Democratie, Groninger Belang, Partij voor de Dieren, PVV, SP
  • Status: AangenomenIndienende fractie: GroenLinksMede-indienende fractie(s): CDA, ChristenUnie, D66, Partij voor het Noorden, 50PLUS, PvdA, VVDFractie(s) voor: CDA, ChristenUnie, PvdA, D66, 50PLUS, Partij voor het Noorden, VVD, GroenLinksFractie(s) tegen: Forum voor Democratie, Groninger Belang, Partij voor de Dieren, PVV, SP
3.d

Provinciale jaarrekening 2018

Motie(s)

  • Status: AangenomenIndienende fractie: GroenLinksMede-indienende fractie(s): CDA, ChristenUnie, PvdA, D66, Groninger Belang, Partij voor het Noorden, VVDFractie(s) voor: 50PLUS, CDA, ChristenUnie, D66, GroenLinks, Groninger Belang, Partij voor de Dieren, Partij voor het Noorden, PvdA, PVV, SP, VVDFractie(s) tegen: Forum voor Democratie
  • Status: AangenomenIndienende fractie: GroenLinksMede-indienende fractie(s): CDA, ChristenUnie, PvdA, D66, Groninger Belang, Partij voor het Noorden, VVDFractie(s) voor: 50PLUS, CDA, ChristenUnie, D66, GroenLinks, Groninger Belang, Partij voor de Dieren, Partij voor het Noorden, PvdA, PVV, SP, VVDFractie(s) tegen: Forum voor Democratie
4

Hamerstukken

4.a

Voordracht Bestuursovereenkomst Nationaal Programma Groningen , 10 april 2019

4.b

Voordracht Verzoekbesluit tot onteigening ten behoeve van de Fietsroute Plus Groningen-Winsum, 19 maart 2019

4.c

Voordracht Deelname OV-bureau aan de GR BVO Publiek Vervoer, 16 april 2019

4.d

Voordracht presidium Vaststelling vergaderschema PS 2020

4.e

Voordracht Besluit op bezwaar

4.f

Voordracht over SNN - Algemene subsidieregeling, mandaatbesluit en intrekking oude regelingen, 2 april 2019

4.g

Voordracht SNN Jaarstukken 2018, gewijzigde SNN Begroting 2019 en SNN-Begroting 2020, 23 april 2019

4.h

Voordracht Concept begroting Waddenfonds 2020 en Jaarstukken 2018, 23 april 2019

4.i

Voordracht Gemeenschappelijke Regeling Groningen Seaports Jaarstukken 2018 en Programmabegroting 2020, 16 april 2019

4.j

Voordracht Ontwerp Programmabegroting 2020 en Jaarstukken 2018 Prolander, 10 april 2019

4.k

Voordracht Ontwerpbegroting 2020 van het OV-bureau Groningen Drenthe, 7 mei 2019

4.l

Voordracht over (de zienswijze) op de Ontwerpbegroting 2020 van de Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst Groningen, 16 april 2019

5

Ingekomen brieven

5.a

Ingekomen brieven van gedeputeerde staten

5.b

Ingekomen brieven van derden

6

Notulen voorgaande vergaderingen

7

Sluiting