Provinciale Staten 24-04-2019

Datum: 24 april 2019
Tijd: 14:00  -  16:15  uur
Voorzitter:F.J. Paas
Videoverslag:https://groningen.stateninformatie.nl/vergadering/588009/Provinciale%20Staten%2024-04-2019
Locatie:Statenzaal
Bijzonderheden:

Extra statenvergadering - ESD-SIC bv.

De besluitvorming is per agendapunt opgenomen.

Document(en):
1

Opening / mededelingen

2

Regeling van werkzaamheden / vaststelling agenda

3.a

Uitstoot ESD-SIC bv

Motie(s)

3.b

Antwoorden op schriftelijke vragen, 23 april 2019

4

Ingekomen brieven van derden

4.a

Brief dd. 19-4-2019 - Toezending afschrift brief aan de TweedeKamer betr. verzoek sluiting ESD-SIC in Delfzijl

5

Toegevoegd hamerstuk: Bekrachtiging geheimhouding

6

Sluiting