Provinciale Staten 10-07-2019

Datum: 10 juli 2019
Tijd: 09:30  -  16:30  uur
Voorzitter:F.J. Paas
Videoverslag:https://groningen.stateninformatie.nl/vergadering/588028/Provinciale%20Staten%2010-07-2019
Locatie:Statenzaal
Bijzonderheden:

De besluitvorming is per agendapunt opgenomen.

Document(en):
1

Opening / mededelingen

2

Regeling van werkzaamheden / vaststelling agenda

3

Bespreekpunten

3.a

Voorstel programmakader Nationaal Programma Groningen

Motie(s)

  • Status: VerworpenIndienende fractie: Forum voor DemocratieMede-indienende fractie(s): Groninger Belang, Partij voor het NoordenFractie(s) voor: 50PLUS, Forum voor Democratie, Groninger Belang, Partij voor het Noorden, PVVFractie(s) tegen: CDA, ChristenUnie, D66, GroenLinks, Partij voor de Dieren, PvdA, SP, VVD
  • Status: VerworpenIndienende fractie: Forum voor DemocratieMede-indienende fractie(s): Groninger Belang, Partij voor het NoordenFractie(s) voor: 50PLUS, Forum voor Democratie, Groninger Belang, Partij voor het Noorden, PVVFractie(s) tegen: CDA, ChristenUnie, D66, GroenLinks, Partij voor de Dieren, PvdA, SP, VVD
  • Status: VerworpenIndienende fractie: Forum voor DemocratieMede-indienende fractie(s): Groninger Belang, Partij voor de DierenFractie(s) voor: 50PLUS, Forum voor Democratie, Groninger Belang, Partij voor de Dieren, Partij voor het Noorden, PVVFractie(s) tegen: CDA, ChristenUnie, D66, GroenLinks, PvdA, SP, VVD
  • Status: VerworpenIndienende fractie: Forum voor DemocratieMede-indienende fractie(s): Groninger Belang, Partij voor de DierenFractie(s) voor: 50PLUS, Forum voor Democratie, Groninger Belang, Partij voor de Dieren, Partij voor het Noorden, PVVFractie(s) tegen: CDA, ChristenUnie, D66, GroenLinks, PvdA, SP, VVD
  • Status: VerworpenIndienende fractie: Forum voor DemocratieFractie(s) voor: Forum voor DemocratieFractie(s) tegen: 50PLUS, CDA, ChristenUnie, D66, GroenLinks, Groninger Belang, Partij voor de Dieren, Partij voor het Noorden, PvdA, PVV, SP, VVD
  • Status: VerworpenIndienende fractie: Forum voor DemocratieFractie(s) voor: Forum voor DemocratieFractie(s) tegen: 50PLUS, CDA, ChristenUnie, D66, GroenLinks, Groninger Belang, Partij voor de Dieren, Partij voor het Noorden, PvdA, PVV, SP, VVD
  • Status: AangenomenIndienende fractie: D66Mede-indienende fractie(s): 50PLUS, CDA, ChristenUnie, GroenLinks, Partij voor het Noorden, PvdA, PVV, SP, VVD, Groninger BelangFractie(s) voor: 50PLUS, CDA, ChristenUnie, D66, Forum voor Democratie, GroenLinks, Groninger Belang, Partij voor het Noorden, PvdA, PVV, SP, VVDFractie(s) tegen: Forum voor Democratie
  • Status: AangenomenIndienende fractie: D66Mede-indienende fractie(s): 50PLUS, CDA, ChristenUnie, GroenLinks, Partij voor het Noorden, PvdA, PVV, SP, VVD, Groninger BelangFractie(s) voor: 50PLUS, CDA, ChristenUnie, D66, Forum voor Democratie, GroenLinks, Groninger Belang, Partij voor het Noorden, PvdA, PVV, SP, VVDFractie(s) tegen: Forum voor Democratie
  • Status: VerworpenIndienende fractie: PVVMede-indienende fractie(s): Forum voor DemocratieFractie(s) voor: Forum voor Democratie, Groninger Belang, PVV, Partij voor het NoordenFractie(s) tegen: CDA, ChristenUnie, D66, GroenLinks, PvdA, Partij voor de Dieren, SP, VVD, 50PLUS
  • Status: VerworpenIndienende fractie: PVVMede-indienende fractie(s): Forum voor DemocratieFractie(s) voor: Forum voor Democratie, Groninger Belang, PVV, Partij voor het NoordenFractie(s) tegen: CDA, ChristenUnie, D66, GroenLinks, PvdA, Partij voor de Dieren, SP, VVD, 50PLUS
  • Status: VerworpenIndienende fractie: Partij voor het NoordenMede-indienende fractie(s): Groninger Belang, Forum voor Democratie, PVVFractie(s) voor: 50PLUS, Forum voor Democratie, Groninger Belang, Partij voor de Dieren, Partij voor het Noorden, PVVFractie(s) tegen: CDA, ChristenUnie, D66, GroenLinks, PvdA, SP, VVD
  • Status: VerworpenIndienende fractie: Partij voor het NoordenMede-indienende fractie(s): Groninger Belang, Forum voor Democratie, PVVFractie(s) voor: 50PLUS, Forum voor Democratie, Groninger Belang, Partij voor de Dieren, Partij voor het Noorden, PVVFractie(s) tegen: CDA, ChristenUnie, D66, GroenLinks, PvdA, SP, VVD
3.b

Zienswijze op ontwerp-vaststellingsbesluit gasjaar 2019/2020

3.c

Realisatiebesluit extra Sneltrein Groningen - Winschoten

Amendement(en)

  • Status: AangenomenIndienende fractie: Groninger BelangMede-indienende fractie(s): 50PLUS, Forum voor Democratie, GroenLinks, Partij voor de Dieren, Partij voor het Noorden, SPFractie(s) voor: 50PLUS, CDA, D66, Forum voor Democratie, ChristenUnie, GroenLinks, Groninger Belang, Partij voor de Dieren, Partij voor het Noorden, PvdA, PVV, SP, VVDFractie(s) tegen: -
  • Status: AangenomenIndienende fractie: Groninger BelangMede-indienende fractie(s): 50PLUS, Forum voor Democratie, GroenLinks, Partij voor de Dieren, Partij voor het Noorden, SPFractie(s) voor: 50PLUS, CDA, D66, Forum voor Democratie, ChristenUnie, GroenLinks, Groninger Belang, Partij voor de Dieren, Partij voor het Noorden, PvdA, PVV, SP, VVDFractie(s) tegen: -
3.d

Rapportage T1-2019 Aanpak Ring Zuid

Motie(s)

  • Status: VerworpenIndienende fractie: SPMede-indienende fractie(s): 50PLUS, Forum voor Democratie, Partij voor de Dieren, Partij voor het Noorden, PVVFractie(s) voor: SP, PVV, Partij voor de Dieren, Forum voor Democratie, 50PLUS, Partij voor het NoordenFractie(s) tegen: CDA, ChristenUnie, D66, GroenLinks, Groninger Belang, PvdA, VVD
  • Status: VerworpenIndienende fractie: SPMede-indienende fractie(s): 50PLUS, Forum voor Democratie, Partij voor de Dieren, Partij voor het Noorden, PVVFractie(s) voor: SP, PVV, Partij voor de Dieren, Forum voor Democratie, 50PLUS, Partij voor het NoordenFractie(s) tegen: CDA, ChristenUnie, D66, GroenLinks, Groninger Belang, PvdA, VVD
3.e

Geschiedenis provinciale staten van Groningen

Motie(s)

  • Status: AangenomenIndienende fractie: ChristenUnieMede-indienende fractie(s): CDA, 50PLUS, SP, Partij voor de Dieren, D66, PVVFractie(s) voor: 50PLUS, CDA, ChristenUnie, D66, Forum voor Democratie, GroenLinks, Groninger Belang, Partij voor het Noorden, PvdA, PVV, Partij voor de Dieren, SP, VVDFractie(s) tegen: Forum voor Democratie
  • Status: AangenomenIndienende fractie: ChristenUnieMede-indienende fractie(s): CDA, 50PLUS, SP, Partij voor de Dieren, D66, PVVFractie(s) voor: 50PLUS, CDA, ChristenUnie, D66, Forum voor Democratie, GroenLinks, Groninger Belang, Partij voor het Noorden, PvdA, PVV, Partij voor de Dieren, SP, VVDFractie(s) tegen: Forum voor Democratie
4

Hamerstukken

4.a

Voordracht Nota Grondbeleid, 18 juni 2019

4.b

Voordracht zienswijze begroting NRK

4.c

Financiering grondaankopen N33-Midden

5

Ingekomen brieven

5.a

Ingekomen brieven van gedeputeerde staten

5.b

Ingekomen brieven van derden

6

Notulen voorgaande vergadering

7

Sluiting