Provinciale Staten 06-03-2019

Datum: 6 maart 2019
Tijd: 09:30  -  12:30  uur
Voorzitter:F.J. Paas
Videoverslag:https://groningen.stateninformatie.nl/vergadering/613679/Provinciale%20Staten%2006-03-2019
Locatie:Statenzaal
Bijzonderheden:

Extra statenvergadering. De besluitvorming is per agendapunt in de toelichting opgenomen.

Document(en):
1

Opening / mededelingen

2

Regeling van werkzaamheden / vaststelling agenda

3

Bestuurlijke afspraken Nationaal Programma Groningen

Tijdens de beraadslaging zijn 4 moties ingediend. Na stemming is 1 motie aangenomen. 1 motie is ingetrokken en 2 moties zijn verworpen. K13560

Motie(s)

4

Sluiting