Stateninformatiedag 11-09-2019

Datum: 11 september 2019
Tijd: 09:30  -  18:00  uur
Locatie:Provinciehuis
Bijzonderheden:

Programma

1

09.30 - 10.30 uur - Gesprek gaswinning

3

13.00 - 14.00 uur - Informatiebijeenkomst Klimaatakkoord

4

14.15 - 15.45 uur - Informatiebijeenkomst Cultuurnota 2021-2028

5

16.00 - 17.00 uur - Praten met de Staten (Atrium)

6

17.00 - 18.00 uur - Film vertoning Musical Edith(12) 'Een Brief aan de NAM - naar een kind zullen ze wel luisteren' met live optreden van de kinderen