Stateninformatiedag 08-05-2019

Datum: 8 mei 2019
Tijd: 09:00  -  17:00  uur
Bijzonderheden:

 

0

Programma Stateninformatiedag 8 mei 2019

Tijdens de Stateninformatiedag kunnen Statenleden zich tijdig laten informeren over alle onderwerpen die op de eerstvolgende agenda staan of over onderwerpen waar de Staten meer informatie over wensen. De Stateninformatiedag is voor bijvoorbeeld presentaties, een rondetafelgesprek, een bijpraatsessie of een expertmeeting.

1

09.00 -10.15 uur - Gesprek gaswinningsdossier

2

10.30 - 12.30 uur - Introductiemodule: Wat ieder Statenlid moet weten van financiën

3

12.30 - 13.00 uur - Toelichting jaarrekening door de afdeling Financiën en Control

Locatie: GS-kamer, provinciehuis.

5

13.30 - 14.10 uur - Presentatie en kennismaking met Prolander

6

14.20 - 15.00 uur - Presentatie en kennismaking met de Omgevingsdienst Groningen

7

15.00 - 17.00 uur - Praten met de Staten Extra