Provinciale Staten 29-05-2019

Datum: 29 mei 2019
Tijd: 09:30  uur
Voorzitter:F.J. Paas
Locatie:Statenzaal
Bijzonderheden:

Voorlopige agenda.

De agenda van de vergadering van provinciale staten wordt gevuld aan de hand van de adviezen uit de statencommissies van 15 en 22 mei 2019.

1

Opening / mededelingen

2

Regeling van werkzaamheden / vaststelling agenda

3

Bespreekpunten

3

Plan van Aanpak commissie Hertogh - Ring Zuid

Advies statencommissie 15 mei 2019: het onderwerp gaat als bespreekpunt naar de statenvergadering van 29 mei 2019, in de vorm van een motiedebat op verzoek van de fractie van de Partij voor de Dieren.

3

Reactivering spoorverbinding Veendam-Stadskanaal

Advies statencommissie 15 mei 2019: de voordracht gaat als bespreekpunt naar de statenvergadering van 29 mei 2019, in de vorm van een motiedebat op verzoek van de fractie van Groninger Belang.

4

Hamerstukken

4

Voordracht Deelname OV-bureau aan de GR BVO Publiek Vervoer, 16 april 2019

Advies statencommissie 15 mei 2019: de voordracht gaat als hamerstuk naar de statenvergadering van 29 mei 2019.

4

Voordracht Verzoekbesluit tot onteigening ten behoeve van de Fietsroute Plus Groningen-Winsum, 19 maart 2019

Advies statencommissie 15 mei 2019: de voordracht gaat als hamerstuk naar de statenvergadering van 29 mei 2019.

5

Ingekomen brieven

6

Notulen voorgaande vergadering

7

Sluiting