Provinciale Staten 27-03-2019

Datum: 27 maart 2019
Tijd: 15:00  -  17:00  uur
Voorzitter:F.J. Paas
Locatie:Statenzaal
Bijzonderheden:

Afscheid statenleden / geloofsbrievenonderzoek nieuwe statenleden

1

Opening / mededelingen

2

Regeling van werkzaamheden / vaststelling agenda

3

Onderzoek geloofsbrieven benoemde statenleden

4

Afscheid vertrekkende statenleden

5

Sluiting