Stateninformatiedag/Praten met de Staten 25-04-2018

Datum: 25 april 2018
Tijd: 12:00  -  17:30  uur
Locatie:Provinciehuis
Bijzonderheden:

Praten met de Staten van 16.00 tot 17.30 uur in het Atrium

a

16.00 uur - 17.30 uur - Praten met de Staten

Een extra moment waarop inwoners, vertegenwoordigers van (belangen)organisaties en bedrijven in de provincie Groningen Statenleden kunnen ontmoeten en onder het genot van een kopje koffie of thee met hen van gedachten kunnen wisselen. Het gaat dan over onderwerpen die een paar weken later op de agenda van de (commissie)vergaderingen van Provinciale Staten staan. Kijk op www.pratenmetdestaten.nl voor meer informatie. Locatie Atrium, provinciehuis, Martinikerkhof 12 in Groningen.

b

Praten met de Staten over de onderwerpen die de komende cyclus op de agenda van de Staten staan. Hieronder vindt u het overzicht van deze stukken.

c.a

Brief Interbestuurlijk Programma IPO

c.b

Voordracht Aanvullende middelen bijdrage IPO

c.c

Brief Integraal VTH Jaarprogramma 2018 en jaaropdracht 2018 ODG

c.d

Voordracht problematiek provincie Zeeland

c.e

Voordracht inzake de conceptbegroting Waddenfonds 2019, concept wijziging begroting 2018 en ontwerp Jaarstukken

c.f

Brief Waardering vorderingen dwangsommen c.a.

c.g

Voordracht presidium - Aanbevelingen rapport Noordelijke Rekenkamer: 'Internet, en snel een beetje graag'

c.h

Brief Onderzoek naar afvalbedrijven

c.i

Voordracht Ontwerpbegroting 2019 en Jaarstukken 2017 van het OV-bureau Groningen Drenthe

c.j

Brief Vervolg Nachttreinen Groningen-Randstad 2018 en 2019

c.k

Brief Pilot gebouwd erfgoed 2018

c.l

Brief van Solar Proactive dd. 12-3-2018 inz. Energie voor natuur (agendering op verzoek van de fractie van de Partij voor de Dieren)

c.m

Terugkeer van de wolf (agendering op verzoek van de fractie van de Partij voor de Dieren)

c.n

Voordracht Jaarrekening 2017 provincie Groningen

c.o

Voordracht Jaarstukken 2017 en Concept Programmabegroting 2019 Prolander incl. evaluatierapport

c.p

Voordracht Jaarrekening 2017, het Meerjarenbeeld en uitvoeringsprogramma 2018, de conceptbegroting 2019 en het Regionaal woondocument van de Regio Groningen-Assen

c.q

Zienswijze jaarstukken 2017 en begroting 2019 SNN (c. q1 t/m q3)

c.q.1

Voordracht SNN Jaarstukken

c.q.2

Nagekomen stukken ontvangen van het SNN inzake de jaarrekening

c.q.3

Voordracht SNN begroting 2019 en gewijzigde begroting 2018

c.s

Zienswijze begroting 2019 Omgevingsdienst Groningen en jaarstukken 2017 (c.s 1 en 2)

c.s.1

Voordracht Ontwerpbegroting 2019 van de Omgevingsdienst Groningen (2018-22)

c.s.2

Email van Omgevingsdienst Groningen dd. 13-4-2018 - Voorlopige jaarstukken 2017 Omgevingsdienst Groningen

c.t

Voordracht Gemeenschappelijke Regeling Havenschap Groningen Seaports Programmaverantwoording 2017 en Conceptbegroting 2019

c.u

Brief Provinciale reactie op internetconsultatie wijziging Mijnbouw- en Gaswet, 18 april 2018

c.v

Brief Stand van zaken overleg Groningen Bovengronds, 24 april 2018