Stateninformatiedag 28-03-2018

Datum: 28 maart 2018
Tijd: 09:30  -  17:30  uur
Locatie:Provinciehuis
Bijzonderheden:

Praten met de Staten van 16.00 - 17.30 in het Atrium

 

a

16.00 uur - 17.30 uur PRATEN MET DE STATEN

Locatie Atrium, provinciehuis, Martinikerkhof 12 in Groningen.

b

U kunt Praten met de Staten over de onderwerpen die de komende cyclus op de agenda van de Staten staan. Hieronder vindt u het overzicht van deze stukken.

c.1

Bodemgesteldheid Sneltrein Groningen-Winschoten

c.2

A. Talen Recycling in Stadskanaal

c.3

Rapportageonderzoek effectiviteit en efficiency subsidies gericht op leefbaarheid, natuur en duurzame ontwikkeling

c.4

Stand van zaken uitvoering Projectplan Samenwerking, Uniformering en Kwaliteitsborging BRZO+

c.5

Interbestuurlijk Programma IPO

c.6

Opgaven, rollen en taken, bestuurskracht en gebiedsgedeputeerden

c.7

Aanvullende middelen bijdrage IPO

c.8

Evaluatie Bewegen in de openbare ruimte over de jaren 2016 en 2017

c.9

Vervolg Energiedialoog

c.10

Agenderingsvoorstel SP: Energiedemocratie voor Groningen

c.11

Adviesaanvraag CvdM aanwijzing regionale media-instelling

c.12

Voortgang realisering veiligheidsnormen regionale waterkeringen

c.13

Meerjarenprogramma Investeringskader Waddengebied 2018

c.14

Aanbevelingen van de Noordelijke en Randstedelijke rekenkamers in het rapport 'Het Waddenfonds gemonitord'

c.15

Agenderingsverzoek PvdD en PvhN over gestapelde mijnbouw Veendam