Ruimte, natuur en leefbaarheid 27-02-2019

Datum: 27 februari 2019
Tijd: 16:00  -  16:01  uur
Locatie:Statenzaal
Bijzonderheden:

Deze geplande vergadering is komen te vervallen. De ingekomen brieven van GS en van derden zijn ondergebracht bij de commissie Mobiliteit van 27-02-2019 16.00 uur. De brief van GS met de beantwoording van statenvragen over het NPG is verplaatst naar de commissie Bestuur van 6 maart 2019.

1

Opening en mededelingen

2

Regeling van werkzaamheden

2.a

Vaststellen van de agenda

2.b

Inventarisatie vragen over 'Ingekomen stukken'

2.c

Spreektijdregeling

2.d

Commissie activiteiten

3

Toezeggingenlijst

4

Mededelingen

5

Rondvraag

6

Gelegenheid tot spreken voor niet-Statenleden

7

Bespreekstukken

8

Ingekomen stukken van GS - ter kennisneming

9

Ingekomen stukken van derden - ter kennisneming

10

Sluiting