Provinciale Staten 18-04-2018

Datum: 18 april 2018
Tijd: 09:30  -  18:00  uur
Voorzitter:F.J. Paas
Videoverslag:https://groningen.stateninformatie.nl/vergadering/463676/Provinciale%20Staten%2018-04-2018?
Locatie:Statenzaal
Bijzonderheden:

De besluitvorming is per agendapunt in de toelichting opgenomen.

Document(en):
1

Opening / mededelingen

2

Regeling van werkzaamheden / vaststelling agenda

3

Bespreekpunten

3.a

Vervolg Energiedialoog

Tijdens de beraadslaging zijn 8 moties ingediend. 1 motie is ingetrokken. Na stemming zijn 2 moties aangenomen en zijn 5 moties verworpen.

Motie(s)

  • Status: AangenomenIndienende fractie: SPMede-indienende fractie(s): CDA, ChristenUnie, D66, GroenLinks, Partij voor de Dieren, Partij voor het Noorden, PvdAFractie(s) voor: CDA, ChristenUnie, D66, GroenLinks, Partij voor de Dieren, Partij voor het Noorden, PvdA, SPFractie(s) tegen: Groninger Belang, PVV, VVD
  • Status: AangenomenIndienende fractie: ChristenUnieMede-indienende fractie(s): CDA, D66, GroenLinks, Partij voor de Dieren, Partij voor het Noorden, PvdA, SPFractie(s) voor: CDA, ChristenUnie, D66, GroenLinks, Partij voor de Dieren, Partij voor het Noorden, PvdA, SPFractie(s) tegen: Groninger Belang, PVV, VVD
  • Status: VerworpenIndienende fractie: PVVMede-indienende fractie(s): Groninger BelangFractie(s) voor: Groninger Belang, PVV, VVDFractie(s) tegen: CDA, ChristenUnie, D66, GroenLinks, Partij voor de Dieren, Partij voor het Noorden, PvdA, SP
  • Status: VerworpenIndienende fractie: PVVFractie(s) voor: PVVFractie(s) tegen: CDA, ChristenUnie, D66, GroenLinks, Groninger Belang, Partij voor de Dieren, Partij voor het Noorden, PvdA, SP, VVD
  • Status: VerworpenIndienende fractie: Groninger BelangMede-indienende fractie(s): PVVFractie(s) voor: Groninger Belang, PVVFractie(s) tegen: CDA, ChristenUnie, D66, GroenLinks, Partij voor de Dieren, Partij voor het Noorden, PvdA, SP, VVD
  • Status: VerworpenIndienende fractie: Partij voor de DierenFractie(s) voor: Partij voor de Dieren, PVV, SPFractie(s) tegen: CDA, ChristenUnie, D66, GroenLinks, Groninger Belang, Partij voor het Noorden, PvdA, VVD
3.b

Beëindiging gaswinning Groningen

Tijdens de beraadslaging zijn 5 moties ingediend. Na stemming zijn 3 moties aangenomen en zijn 2 moties verworpen.

Motie(s)

  • Status: AangenomenIndienende fractie: CDAMede-indienende fractie(s): ChristenUnie, D66, GroenLinks, Groninger Belang, Partij voor de Dieren, Partij voor het Noorden, PvdA, PVV, SPFractie(s) voor: CDA, ChristenUnie, D66, GroenLinks, Groninger Belang, Partij voor de Dieren, Partij voor het Noorden, PvdA, PVV, SPFractie(s) tegen: VVD
  • Status: AangenomenIndienende fractie: VVDMede-indienende fractie(s): CDA, ChristenUnie, D66, SPFractie(s) voor: CDA, ChristenUnie, D66, GroenLinks, PvdA, SP, VVDFractie(s) tegen: Groninger Belang, Partij voor de Dieren, Partij voor het Noorden, PVV
  • Status: AangenomenIndienende fractie: Partij voor de DierenMede-indienende fractie(s): Partij voor het Noorden, SPFractie(s) voor: Partij voor het Noorden, SP, CDA, GroenLinks, Groninger Belang, Partij voor de Dieren, PvdA, PVVFractie(s) tegen: ChristenUnie, D66, VVD
3.c

Gestapelde mijnbouw Veendam

Tijdens de beraadslaging zijn 7 moties ingediend, waarvan 1 motie is ingetrokken en 1 is aangehouden. Na stemming zijn 2 moties aangenomen en zijn 3 moties verworpen.

Motie(s)

3.d

Adviesaanvraag aanwijzing regionale media-instelling (2018-8)

Tijdens de beraadslaging is 1 motie ingediend die na stemming is verworpen. Het besluit bij de voordracht is vastgesteld met de fractie van de PVV tegen.

Motie(s)

  • Status: VerworpenIndienende fractie: PVVFractie(s) voor: Partij voor de Dieren, PVVFractie(s) tegen: CDA, ChristenUnie, D66, GroenLinks, Groninger Belang, Partij voor de Dieren, Partij voor het Noorden, PvdA, PVV, SP, VVD
4

Hamerstukken

4.a

Voordracht Aanbevelingen Noordelijke en Randstedelijke rekenkamers - rapport 'Het Waddenfonds gemonitord' (2018-10)

Het besluit bij de voordracht is zonder stemming of beraadslaging vastgesteld.

4.b

Voordracht Aanvullende middelen planuitwerkingsfase project “Sneltrein Groningen – Winschoten” (2018-11)

Het besluit bij de voordracht is zonder stemming of beraadslaging vastgesteld.

5

Ingekomen brieven

PS hebben conform het advies besloten. De onder dit agendapunt vermelde ingekomen brieven zijn geagendeerd geweest in de voorafgaande commissievergaderingen. Voorgesteld wordt de vermelde stukken onder 5.a en 5.b. voor kennisgeving aan te nemen.

5.a

Ingekomen brieven van Gedeputeerde Staten

5.b

Ingekomen brieven van derden

6

Korte termijn agenda volgende cyclus commissievergaderingen

De korte termijn agenda is vastgesteld.

7

Notulen voorgaande vergadering

De notulen van de vergadering van 18 april zijn vastgesteld.

8

Sluiting