Provinciale Staten 12-07-2017

Datum: 12 juli 2017
Tijd: 09:30  -  19:30  uur
Voorzitter:F.J. Paas
Videoverslag:https://groningen.stateninformatie.nl/vergadering/351467/Provinciale%20Staten%2012-07-2017?
Locatie:Statenzaal
Bijzonderheden:

Algemene politieke beschouwingen - Voorjaarsnota 2017

De besluitvorming is per agendapunt in de toelichting opgenomen.

Document(en):
1

Opening / mededelingen

2

Regeling van werkzaamheden / vaststelling agenda

3

Bespreekpunten

3.a

Voorjaarsnota 2017 - Algemene beschouwingen

Tijdens de beraadslaging is 1 amendement en zijn 24 moties ingediend. Het amendement is na stemming verworpen. Na stemming zijn 9 moties aangenomen en zijn 11 moties verworpen. 3 moties zijn aangehouden en 1 is ingetrokken. Het besluit bij de voordracht is met algemene stemmen vastgesteld. De fracties van PvdA, VVD, PVV, Groninger Belang, Partij voor de Dieren en de Partij voor het Noorden hebben een aantekening / stemverklaring bij het besluit afgegeven.

Motie(s)

  • Status: AangenomenIndienende fractie: SPMede-indienende fractie(s): CDA, ChristenUnie, GroenLinks, Groninger Belang, Partij voor de Dieren, Partij voor het Noorden, PvdA, VVDFractie(s) voor: CDA, ChristenUnie, D66, GroenLinks, Groninger Belang, Partij voor de Dieren, Partij voor het Noorden, PvdA, PVV, SP, VVDFractie(s) tegen: -
  • Status: AangenomenIndienende fractie: SPMede-indienende fractie(s): GroenLinks, Partij voor de DierenFractie(s) voor: ChristenUnie, D66, GroenLinks, Partij voor de Dieren, Partij voor het Noorden, PvdA, SPFractie(s) tegen: CDA, Groninger Belang, PVV, VVD
  • Status: AangenomenIndienende fractie: PvdAMede-indienende fractie(s): CDA, D66, Partij voor de DierenFractie(s) voor: CDA, ChristenUnie, D66, GroenLinks, Groninger Belang, Partij voor de Dieren, Partij voor het Noorden, PvdA, PVV, SPFractie(s) tegen: VVD
  • Status: AangenomenIndienende fractie: PvdAMede-indienende fractie(s): Partij voor het NoordenFractie(s) voor: CDA, ChristenUnie, D66, GroenLinks, Partij voor de Dieren, Partij voor het Noorden, PvdA, PVV, SPFractie(s) tegen: Groninger Belang, VVD
  • Status: AangenomenIndienende fractie: D66Mede-indienende fractie(s): ChristenUnie, GroenLinks, PvdA, SPFractie(s) voor: CDA, ChristenUnie, D66, GroenLinks, Partij voor de Dieren, Partij voor het Noorden, PvdA, SPFractie(s) tegen: Groninger Belang, PVV, VVD
  • Status: VerworpenIndienende fractie: VVDMede-indienende fractie(s): Groninger Belang, Partij voor het Noorden, PVVFractie(s) voor: Groninger Belang, Partij voor het Noorden, PVV, VVDFractie(s) tegen: CDA, ChristenUnie, D66, GroenLinks, Partij voor de Dieren, PvdA, SP
  • Status: AangenomenIndienende fractie: VVDMede-indienende fractie(s): CDA, D66, PVV, SPFractie(s) voor: CDA, ChristenUnie, D66, GroenLinks, Groninger Belang, Partij voor de Dieren, Partij voor het Noorden, PvdA, PVV, SP, VVDFractie(s) tegen: -
  • Status: AangenomenIndienende fractie: VVDMede-indienende fractie(s): Partij voor de DierenFractie(s) voor: CDA, ChristenUnie, D66, Partij voor de Dieren, Partij voor het Noorden, PvdA, SP, VVDFractie(s) tegen: GroenLinks, Groninger Belang, PVV
  • Status: VerworpenIndienende fractie: PVVMede-indienende fractie(s): Groninger Belang, Partij voor het NoordenFractie(s) voor: Groninger Belang, Partij voor het Noorden, PvdA, PVVFractie(s) tegen: CDA, ChristenUnie, D66, GroenLinks, Partij voor de Dieren, SP, VVD
  • Status: VerworpenIndienende fractie: Groninger BelangMede-indienende fractie(s): PVV, Partij voor het NoordenFractie(s) voor: Groninger Belang, Partij voor het Noorden, PVVFractie(s) tegen: CDA, ChristenUnie, D66, GroenLinks, Partij voor de Dieren, PvdA, SP, VVD
  • Status: AangenomenIndienende fractie: GroenLinksMede-indienende fractie(s): D66, Partij voor de Dieren, PvdA, SPFractie(s) voor: CDA, ChristenUnie, D66, GroenLinks, Partij voor de Dieren, PvdA, SP, VVDFractie(s) tegen: Groninger Belang, Partij voor het Noorden, PVV, VVD
  • Status: VerworpenIndienende fractie: Partij voor de DierenMede-indienende fractie(s): Partij voor het NoordenFractie(s) voor: Partij voor de Dieren, Partij voor het NoordenFractie(s) tegen: CDA, ChristenUnie, D66, GroenLinks, Groninger Belang, PvdA, PVV, SP, VVD
  • Status: VerworpenIndienende fractie: Partij voor de DierenMede-indienende fractie(s): PvdAFractie(s) voor: Partij voor de Dieren, Partij voor het Noorden, PvdA, VVDFractie(s) tegen: CDA, ChristenUnie, D66, GroenLinks, Groninger Belang, PVV, SP

Amendement(en)

  • Status: VerworpenIndienende fractie: PvdAMede-indienende fractie(s): Groninger Belang, Partij voor het Noorden, PVV, VVDFractie(s) voor: Groninger Belang, Partij voor het Noorden, PvdA, PVV, VVDFractie(s) tegen: CDA, ChristenUnie, D66, GroenLinks, Partij voor de Dieren, SP
4

Hamerstukken

4.a

Voordracht lid provinciaal Groninger Studiefonds

Het besluit bij de voordracht is zonder stemming of beraadslaging vastgesteld.

5

Afscheid + installatie Statenleden

De heer Van der Goot is geïnstalleerd als Statenlid namens de fractie van de PvdA. De heer Van der Goot volgt mevrouw Stolk op. Mevrouw Poort is geïnstalleerd als Statenlid namens de fractie van de SP. Mevrouw Poort volgt mevrouw Van de Par op.

6

Sluiting