Mobiliteit, economie en energie 27-06-2018

Datum: 27 juni 2018
Tijd: 11:00  -  14:00  uur
Voorzitter:R. Visser
Videoverslag:https://groningen.stateninformatie.nl/vergadering/534354/commissie%20Mobiliteit%2C%20economie%20en%20energie%2027-06-2018?
Locatie:Statenzaal
Bijzonderheden:

Extra vergadering over de brief van GS d.d. 21 juni 2018 - vertraging Aanpak Ring Zuid

Besluitvorming is per agendapunt in de toelichting opgenomen.

1

OPENING EN MEDEDELINGEN

2

REGELING VAN WERKZAAMHEDEN

2.a

Vaststellen van de agenda

2.b

Spreektijdregeling

3

MEDEDELINGEN

4

RONDVRAAG

5

GELEGENHEID TOT SPREKEN VOOR NIET-STATENLEDEN

6

BESPREEKSTUKKEN

6.a

Vertraging Aanpak Ring Zuid

Advies commissie Mobiliteit 27 juni: het onderwerp gaat als bespreekpunt naar de statenvergadering van 11 juli 2018. K2860

7

INGEKOMEN STUKKEN VAN DERDEN - ter kennisneming

Advies cie. Mobiliteit 27 juni: het ingekomen stuk gaat ter kennisname naar PS van 11 juli 2018.

7.a

Email van Groningen Verdient Beter dd. 26-06-2018- reactie op Spoeddebat Zuidelijke Ringweg

8

SLUITING