Stateninformatiedag 10-10-2018

Datum: 10 oktober 2018
Tijd: 09:00  -  17:00  uur
Voorzitter:Provinciehuis (Martinikerkhof 12)
Locatie:Statenzaal
Bijzonderheden:

Praten met de Staten van 16.00 tot 17.00 uur in het Atrium. Voor meer informatie: www.pratenmetdestaten.nl

 

0

Programma Stateninformatiedag

NB: Het informele gesprek over het gaswinningsdossier dat een vast onderdeel is van de Stateninformatiedag vindt plaats op 7 november 2018. In verband met verhinderingen was het niet mogelijk om het gesprek tijdens de stateninformatiedag van 10 oktober te plannen.

1

10.30 - 11.30 uur - Gesprek over Intensieve veehouderij met betrokken partijen (CIE Ruimte)

Locatie: Statenzaal. Gesprek over Intensieve veehouderij met betrokken partijen. Programma: 10:30 – opening en korte kennismaking / voorstel ronde 10:40 – pitch: LTO vanuit de sector; status IV in Groningen 10:45 – pitch: Dierenbescherming; Beter leven keurmerk 10:50 – pitch: 2 Sisters Storteboom (slachterij); situatie in de markt 11:00 – gelegenheid tot stellen van vragen 11:20 – afronding; korte samenvatting van voorzitter 11:30 - afsluiting

2

11.45 - 12.30 uur - Technische toelichting op de begroting 2019 (CIE Bestuur)

locatie: Statenzaal. Ambtelijke technische toelichting op de begroting door de afdeling F&C. De begroting wordt uiterlijk een week voor de Stateninformatiedag van 10 oktober verwacht en digitaal verspreid. De begroting is een bespreekstuk in de commissie Bestuur van 7 november en de Statenvergadering van 14 november.

3

12.30 - 13.00 uur - Lunchpauze (Atrium)

4

13.00 - 14.00 uur - Informatiebijeenkomst stand van zaken Openbaar Vervoer / Publiek Vervoer (CIE Mobiliteit)

Locatie: Statenzaal. Informatiebijeenkomst over de stand van zaken rond het Openbaar Vervoer / Publiek Vervoer in Groningen en Drenthe. Programma: - Inleiding afdeling Mobiliteit Beleid provincie Groningen - Toelichting door directeur Publiek Vervoer Groningen Drenthe Jan Bos over stand van zaken Publiek Vervoer incl. de Hub-taxi’s - Toelichting van het OV-bureau Groningen Drenthe op de gunning nieuwe concessie busvervoer Groningen Drenthe aan QBuzz. - Gelegenheid voor vragen

5

14.30 - 15.30 uur - Presentatie prof.dr.ir. Bettina Bock, Bijzonder Hoogleraar Bevolkingsdaling en Leefbaarheid voor Noord-Nederland (CIE RUIMTE)

Locatie: Statenzaal. Prof.dr.ir. Bettina Bock, Bijzonder Hoogleraar Bevolkingsdaling en Leefbaarheid voor Noord-Nederland aan de Rijksuniversiteit Groningen, geeft een mini-college over het belang van aandacht voor leefbaarheid vanuit overheden. Tijdens dit mini-college komt de rol van bewoners, overheden en maatschappelijke organisaties aan bod. Belangrijke vragen die behandeld zullen worden zijn: • Wat is leefbaarheid en waarom is het een belangrijk thema (o.a.) hier in Groningen? • Wat ondersteunt de provincie met haar beleid? • Wat is de maatschappelijke en politieke betekenis hiervan? Het mini-college dient ter voorbereiding op het werkbezoek van Provinciale Staten en praten met de Staten op 31 oktober 2018.

6

16.00 uur - 17.00 uur - Praten met de Staten (Atrium)

Een extra moment waarop inwoners, vertegenwoordigers van (belangen)organisaties en bedrijven in de provincie Groningen Statenleden kunnen ontmoeten en onder het genot van een kopje koffie of thee met hen van gedachten kunnen wisselen. Het gaat dan over onderwerpen die een paar weken later op de agenda van de (commissie)vergaderingen van Provinciale Staten staan. Het gaat om de agenda van de commissie Ruimte, natuur en leefbaarheid van 31 oktober, de commissie Mobiliteit, economie en energie van 31 oktober en de commissie Bestuur van 7 november 2018. Kijk op www.pratenmetdestaten.nl voor meer informatie. Locatie Atrium, provinciehuis, Martinikerkhof 12 in Groningen.