Vergaderschema 2019

Provinciale Staten hebben commissievergaderingen en de Statenvergadering. Staten- en commissievergaderingen zijn in principe openbaar. Soms besluiten de Staten dat het nodig is met gesloten deuren te vergaderen. Alle Staten- en commissievergaderingen zijn te volgen via de livestream. Hier kunt u ook vergaderingen terugkijken. Tijdens de Statenvergadering zitten fracties op een vaste plaats in de Statenzaal. Op de plattegrond (PDF PDF-bestand, 1 MB) ziet u wie waar zit.

 

Agenda's van Staten- en commissievergaderingen en geagendeerde stukken kunt u ook bekijken door in te loggen op www.ibabs.eu of de app iBabs Pro te installeren. Gebruik hierbij de volgende inloggegevens:

  • site: provinciegroningen
  • e-mailadres: burger
  • wachtwoord: burger 
     

2019

janfebmrtaprmeijunjulaugsepoktnovdec
Provinciale Staten
Statencommissie
Stateninformatiedag
Bestuur, financiën en veiligheid
Mobiliteit, economie en energie
Ruimte, natuur en leefbaarheid
Praten met de Staten