Uw onderwerp op de agenda van Provinciale Staten

Als u de Staten uw mening wilt laten weten over een onderwerp dat op de agenda staat tijdens een commissiedag, kan dat door een brief of e-mail te sturen naar de Statengriffie.

De door u gestuurde berichten worden in principe altijd als ingekomen stuk op de vergaderagenda van de commissiedag geplaatst. Ze zijn daarmee ook zichtbaar op de provinciale website. Uw persoonsgegevens worden hierbij geanonimiseerd. Statenleden kunnen uw persoonsgegevens wel zien.

U kunt uw brief sturen naar:
Provincie Groningen
Statengriffie
Postbus 610
9700 AP  Groningen

U kunt uw bericht mailen naar: statengriffie@provinciegroningen.nl.

Hebt u nog vragen?

Neem dan contact op met de Statengriffie van de provincie Groningen via
Telefoon: 050 - 316 44 58
E-mail: statengriffie@provinciegroningen.nl