Uw onderwerp op de agenda van Provinciale Staten

Als u de Staten uw mening wilt laten weten over een onderwerp dat binnenkort op een van de commissieagenda's staat, kan dat door een brief of e-mail te sturen naar een van de Statencommissies.

De door u gestuurde berichten worden in principe altijd als ingekomen stuk op de vergaderagenda van de desbetreffende commissie geplaatst. Ze zijn daarmee ook zichtbaar op de provinciale website. Uw persoonsgegevens worden hierbij geanonimiseerd. Statenleden kunnen uw persoonsgegevens wel zien.

U kunt uw brief of e-mail richten aan de volgende Statencommissies:

U kunt uw brief sturen naar:
Provincie Groningen
Statengriffie
T.a.v. de leden van de commissie [hier vult u de naam van de commissie in]
Postbus 610
9700 AP  Groningen

U kunt uw bericht mailen aan een commissie via het contactformulier of door uw e-mail te sturen aan: statengriffie@provinciegroningen.nl

Hebt u nog vragen?

Neem dan contact op met de Statengriffie van de provincie Groningen via
Telefoon: 050 - 316 44 58
E-mail: statengriffie@provinciegroningen.nl