Praten met de Staten: jongeren denken mee

Wat vinden jongeren belangrijk als het gaat om wonen en groene energie? En welke keuzes moeten Provinciale Staten maken, zodat we in 2050 ook nog goed kunnen wonen en leven in de provincie Groningen? Dat moet duidelijk worden in de zogeheten omgevingsvisie, waar we als provincie mee aan de slag gaan. Provinciale Staten riepen kinderen en jongeren op hierover mee te denken, door een filmpje te maken of ideeën in te sturen. Ook konden jongeren een peiling via peiling via stemvanprovinciegroningen.nl invullen. Provinciale Staten hebben tijdens de Statenvergadering van 10 november 2021 gedebatteerd over alle ideeën. 

Wonen en energietransitie

In de omgevingsvisie staat hoe de leefomgeving in de provincie Groningen er de komende jaren uit gaat zien. En wat we moeten doen om dit voor elkaar te krijgen. Op dit moment wordt hard gewerkt aan een nieuwe omgevingsvisie. Deze bedenken we natuurlijk niet helemaal zelf. We doen goed onderzoek en vragen aan gemeenten, de waterschappen, bedrijven, organisaties en uiteraard aan inwoners van de provincie, wat zij vinden. Twee van de belangrijkste thema's binnen de omgevingsvisie zijn wonen en de energietransitie.  

Hieronder vind je een uitleg per thema, met voorbeelden die jongeren op ideeën konden brengen.

Als we over wonen praten, zijn er twee ontwikkelingen aan de gang. De eerste is dat mensen van het platteland naar de stad trekken en de tweede is het grote tekort aan geschikte woningen. 

Wereldwijd gaan steeds meer mensen in de stad wonen en raken de dorpen en het platteland langzamerhand leeg. Ook in de provincie Groningen is dit het geval. In de steden vinden mensen werk, maar ook winkels, een ziekenhuis en scholen, en natuurlijk ontspanning in bioscopen, restaurants en theaters.

Er is ook een tekort aan woningen in onze provincie. Huizen worden snel duurder, doordat meer mensen een andere woning willen, terwijl er weinig woningen zijn. Wie voor het eerst een huis wil kopen, komt moeilijk aan een geschikte woning, omdat die zo duur is. Een woning huren is ook niet gemakkelijk, want de wachtlijsten voor huurwoningen worden ook steeds langer. 

De provincie gaat over waar woningen gebouwd mogen worden. En vraagt zich dan af: moeten we alleen huizen bouwen binnen de grenzen van een stad of dorp ? Of moeten we ook bouwen op plekken daarbuiten? En waar wat doen we dan met bijvoorbeeld bushaltes en wegen?  

Welke keuzes moet de provincie maken als het gaat over wonen in 2050?

  • Wil je blijven wonen in het dorp of de stad waar je nu woont? En wat vind je belangrijk om in de buurt van je huis te hebben? 
  • Als je zelf een dorp of stad mocht bedenken. Hoe zou die er dan uitzien?
  • Hoe reizen we in de toekomst van de ene plek naar de andere? 
  • Hoe kunnen we op een goede manier meer mensen kwijt in dezelfde ruimte?
  • Wat vind jij de belangrijkste invulling van ruimte en waarom? Denk hierbij aan woningbouw, landbouw, industrie, natuur of duurzame energieopwekking. Wat denk je dat we slim kunnen combineren en wat juist niet? 
  • Wat zouden redenen zijn voor jou om in de provincie Groningen te blijven wonen? En wat zouden redenen zijn om buiten de provincie te gaan wonen?
  • Hoe gaan we in de toekomst in onze woonomgeving om met het tekort aan woningen, aardbevingen, klimaatverandering, de verdwijining van bijvoorbeeld winkels en scholen, inwoners die ouder worden, onrust in de buurt, banen en de kwaliteit van lucht en water?

De energietransitie is belangrijk voor ons allemaal. Niet alleen om energie te kunnen blijven gebruiken in de toekomst, maar ook om klimaatverandering tegen te gaan en onze leefomgeving schoon te houden. Het veranderende klimaat zorgt namelijk voor extremer weer. Denk aan de enorme regenbuien, overstromingen, droogte- en hitteperiodes, die steeds vaker voorkomen. Naast het op een duurzame manier opwekken van energie, is het ook belangrijk slim om te gaan met energie. Want wat je niet gebruikt hoef je ook niet op te wekken! 

Energietransitie gaat over het omschakelen van het gebruik van fossiele energie zoals olie, kolen en aardgas, naar duurzame groene energie. In de provincie Groningen wekken we groene energie vooral op door zonnepanelen en windmolens. Ook investeren we in waterstof, als vervanger van benzine. Veel bussen en een aantal treinen in onze provincie rijden inmiddels op groene waterstof. Om zelf het goede voorbeeld te geven verwarmen we het provinciehuis niet met aardgas, maar op een duurzame manier.

De provincie is samen met gemeenten verantwoordelijk voor waar wél of juist geen windmolens en zonneparken komen. Het bepalen van de juiste plek is lastig! Hierbij spelen veel verschillende belangen en meningen een rol. De provincie wil dat Groningen dé energieprovincie van Nederland blijft. Bedrijven die hierbij kunnen helpen brengen we bij elkaar en goede ideeën en plannen stimuleren we met geld.  

Welke keuzes moet de provincie maken als het gaat over energiegebruik in 2050?

•    Nu worden onze huizen verwarmd met aardgas, dat is een fossiele brandstof die straks op is. Hoe kunnen we onze huizen in de toekomst verwarmen op een duurzame manier?
•    Zou jij vlak bij een windmolen of een zonnepark willen wonen? 
•    Energie die niet hoeft te worden opgewekt is de beste besparing! Hoe kun jij zelf energie besparen?
•    Wat kan je zelf doen om mee te helpen klimaatverandering tegen te gaan?
•    Hoe moeten we in 2050 onze energie opwekken? Via wind-, zonne- of kernenergie? Of misschien iets heel anders? 
•    Moeten ouderen meer doen dan jongeren om energie te besparen?
•    Moet iedereen evenveel meebetalen om de klimaatdoelen te halen?
•    Energie die niet hoeft te worden opgewekt is de beste besparing! Heb je ideeën die kunnen bijdragen aan het besparen van energie?  
•    Wat vind jij het belangrijkst dat goed geregeld is, als een windmolen of zonnepark bij je in buurt komt? Dat inwoners daar geld voor krijgen (financiële compensatie)? Of ook eigenaar worden van zo'n windmolen of zonnepark? Is het belangrijk dat de plannen worden gemaakt door de mensen uit het dorp of de buurt? Of is het juist van belang hoe zo'n windmolen of zonnepark eruit ziet?
•    Hoe kunnen we meer energie besparen, zonder dat het heel veel geld kost? 
•    Of moeten we juist meer geld geven aan duurzame energie (zonne-energie of windenergie), omdat een schone omgeving belangrijk is om gezond te blijven?

Staten in gesprek met jongeren

Op 29 oktober 2021, tijdens een speciale editie van 'Praten met de Staten voor jongeren', gingen leden van Provinciale Staten in het provinciehuis in gesprek met een aantal leerlingen van basisscholen, het voortgezet onderwijs en studenten van het mbo, hbo en wo. De leerlingen en studenten vertelden over hoe zij aankijken tegen wonen en energie in Groningen in 2050.  De speciale editie van 'Praten met de Staten' is digitaal terug te kijken.  

Wat gebeurt er met de ideeën?

Alle binnengekomen reacties via stemvangroningen.nl (peiling), e-mail en video, en de bijdragen van de scholen tijdens 'Praten met de Staten' op 29 oktober, zijn meegenomen naar de Provinciale Statenvergadering van 10 november 2021. Daar is gedebatteerd over alle ideeën. Tijdens het debat gaven de Statenleden aan dat onder meer de betrokkenheid van de jongeren grote indruk maakte. Er werd 1 motie aangenomen naar aanleiding van de input van een basisschool, genaamd 'zon op school'. In de motie roepen Provinciale Staten het college van Gedeputeerde Staten op om schoolbesturen en gemeenten aan te moedigen hun schooldaken van zonnepanelen te voorzien en te onderzoeken op welke manier de provincie daarin kan ondersteunen. De Staten willen daar uiterlijk 1 maart 2022 over geïnformeerd worden door het college van Gedeputeerde Staten.

Hebt u nog vragen?

Neem dan contact op met de Statengriffie van de provincie Groningen via:

Telefoon: 050 - 316 44 58
E-mail: statengriffie@provinciegroningen.nl