Geef je mening!

Hoe zie jij de toekomst, nu we te maken hebben met corona? Mail je reactie, video of link naar je video naar pmds@provinciegroningen.nl.

Praten met de Staten: corona, en nu?

Wat houdt jongeren bezig nu ze dagelijks te maken hebben met de gevolgen van corona in hun leefomgeving? Hoe kijken ze aan tegen de toekomst? Waar hebben ze behoefte aan? Op vrijdag 18 september gaan Provinciale Staten met Groningse jongeren in gesprek hierover, tijdens een digitale editie van 'Praten met de Staten'. Statenleden horen graag welke ideeën jongeren hebben en hoe zij als volksvertegenwoordigers een bijdrage kunnen leveren.

 

Jongeren van alle leeftijden

Tijdens de bijeenkomst op 18 september gaan Statenleden in gesprek met leerlingen van vier scholen in het basisonderwijs en vier scholen in het voortgezet onderwijs. De leerlingen bereiden zich vantevoren in de klas voor. Ze maken een kort filmpje waarin ze hun ideeen laten horen over corona in relatie tot een van de provinciale thema's (zie hieronder). Daarmee hebben de Statenleden alvast input voor de bijeenkomst van 18 september. De groep jongeren van het mbo, hbo en wo wordt via sociale media gevraagd een bijdrage te leveren. Zij kunnen hun reactie of video opsturen naar pratenmetdestaten@provinciegroningen.nl. De video is maximaal 2 minuten lang en kan als videobestand in de mail of via een WeTransfer- of YouTube-link worden opgestuurd. De video's worden daarna op deze pagina geplaatst.

Provinciale thema's

Dit zijn de thema's die tijdens Praten met de Staten worden besproken in relatie tot corona. Onder elk thema staat een toelichting, met voorbeelden die je op ideeën kunnen brengen:

Welke maatregelen tegen corona neem je in natuurgebieden? Hoe houd je natuurgebieden schoon, als blijkt dat meer mensen daar gaan wandelen omdat ze vanwege corona nergens anders naartoe kunnen? Moeten openbare toiletten in natuurgebieden vanwege de veiligheid worden gesloten of juist niet? 

Hoe houd je het reizen veilig, maar ook comfortabel, als straks de scholen weer beginnen? Moeten er meer bussen en treinen komen, zodat het makkelijker wordt afstand te houden? Moet iedereen een bewijs laten zien dat hij of zij geen corona heeft, voordat er wordt ingestapt?

Als de economische crisis straks toeslaat, wat betekent dat voor jongeren die net afgestudeerd zijn en een baan zoeken? Hoe kunnen zij extra begeleid worden? Moeten we opleidingen afstemmen op de nieuwe situatie, waarbij corona onderdeel van ons leven is?

Nu weer meer thuis zijn met z'n allen, verbruiken we meer energie. Hoe zorgen we ervoor dat we energie besparen, zonder daarvoor dure maatregelen in huis te hoeven nemen? Hoe belangrijk is het te investeren in duurzame energie, nu er waarschijnlijk een economische crisis aan komt? Of is duurzame energie juist nu van cruciaal belang, omdat de coronacrisis ons laat zien hoe belangrijk een gezonde leefomgeving is?

Wat is de grootste verandering in de samenleving, die tijdens de coronacrisis heeft plaatsgevonden? Hoe vinden we de balans, tussen enerzijds de verspreiding van het virus zoveel mogelijk tegengaan en anderzijds zin afleiding zoeken (reizen, sporten) en onder de mensen zijn (ouderen bezoeken of naar groot evenement)? 

Juist in deze coronacrisis komt de kracht van het platteland naar boven, met zijn ruimte, schone lucht en dunbevolktheid. Wat kunnen we verder doen om wonen, werken en recreëeren op het platteland aantrekkelijk te maken?

Minder internationale uitwisseling zorgt voor minder verspreiding van het coronavirus. Wat betekent dat voor ons voedsel? Moeten we voor ons voedsel minder afhankelijk worden van het buitenland en juist meer gebruik gaan maken van producten en grondstoffen uit de buurt? En hoe doen we dat?


Hoe houden we de dorpen goed bereikbaar, op een manier die de verspreiding van corona zoveel mogelijk tegengaat? Moeten er meer bussen en treinen gaan rijden? Hoe houden we dat reizen comfortabel en veilig?

Hoe zorgen we ervoor dat we weer naar een popconcert of festival kunnen? Op welke manier kunnen we de culturele sector helpen? Wat betekent de coronacrisis voor het toerisme? Hoe zorgen we ervoor dat mensen vaker in eigen land blijven om vakantie te vieren, zodat verre reizen niet meer nodig zijn?

Wat is de toekomst van de huizenmarkt als de economische crisis toeslaat? Moeten we bij de bouw van grote wooncomplexen rekening houden met corona en voorzorgsmaatregelen treffen om de verspreiding van het virus tegen te gaan, als het straks wordt bewoond? En hoe doen we dat?

Wat gebeurt er met de ideeën?

De reacties en video's die we binnenkrijgen per mail en de bijdragen tijdens Praten met de Staten op 18 september worden door Provinciale Staten meegenomen naar de Statenvergadering van 30 september. Daar wordt besproken welke ideeën verder worden opgepakt en op welke manier. Iedereen die heeft bijgedragen krijgt te horen wat er met zijn of haar reactie gaat gebeuren.

Programma 18 september 2020

Hieronder het programma van woensdag 18 september. De bijeenkomst is te volgen via een livestream:

  • 10.00-11.00 uur: basisonderwijs
    • Statenleden gaan in gesprek met twee leerlingen van een basisschool, die via videoverbinding meepraten vanuit huis of school. Zij worden begeleid door een docent. Er doen in totaal vier basisscholen mee, dus elke school heeft een kwartier spreektijd.
  • 11.30-12.30 uur: voortgezet onderwijs
    • Statenleden gaan in gesprek met twee leerlingen van een middelbare school, die via videoverbinding meepraten vanuit huis of school. Zij worden begeleid door een docent. Er doen in totaal vier middelbare scholen mee, dus elke school heeft een kwartier spreektijd.   
  • 13.00-14.00 uur: mbo, hbo en wo
    • Drie groepen doen mee en gaan 20 minuten lang in gesprek met Statenleden. Tijdens deze gesprekken worden stellingen ingebracht die te maken hebben met de provinciale thema's.