Personalia

Geboortejaar: 1952, Leens
Statenlid sinds 10 maart 2011

Statenfunctie

  • Fractielid VVD

Functies naast het Statenlidmaatschap

  • Voorzitter provinciale bibliotheekcentrale Groningen (onbezoldigd)
  • Voorzitter Stichting wadloopcentrum Pieterburen (onbezoldigd)
  • Voorzitter Stichting tot behoud Gebroeders Luden (onbezoldigd)
  • Bestuurslid Stichting Blueport Lauwersoog (onbezoldigd)
  • Secretaris Stichting ondersteuning VVD-statenfractie (onbezoldigd)