Personalia

Geboortejaar: 1989, Groningen
Beroep: student ICT-recht
Statenlid sinds 4 november 2015

Statenfunctie

  • Plaatsvervangend lid Algemeen Bestuur SNN 

Functie naast het Statenlidmaatschap

  • Student-assistent vakgroep Europees Recht aan de Rijksuniversiteit (bezoldigd)