Personalia

Geboortejaar: 1962, Groningen
Statenlid sinds 10 februari 2016

Statenfuncties

  • Fractielid SP

Functies naast het Statenlidmaatschap

  • Organisatie Secretaris SP Haren
  • Plaatsvervangend lid algemeen bestuur Waddenfonds