Personalia

Geboortejaar: 1955

Statenfunctie

  • Fractielid SP

Functies naast het Statenlidmaatschap

  • Werkzaam als zelfstandig tekstadviseur
  • Bestuurslid Bewonersvereniging Zeeheldenbuurt (onbezoldigd)