Personalia

Geboortejaar: 1947, Emmen
Gepensioneerd
Statenlid sinds 28 september 2011

Statenfunctie

  • Fractielid SP

Functie naast het statenlidmaatschap

  • Secretaris/penningmeester Stichting Ondersteuning Statenfracties SP Groningen