Personalia

Geboortejaar: 1976, Leeuwarden
Beroep: Advocaat bij Bout Advocaten
Statenlid sinds 10 maart 2011

Statenfunctie

  • Voorzitter SP

Functies naast het Statenlidmaatschap

  • Advocaat en partner bij Bout Advocaten te Groningen (bezoldigd)
  • Plv. voorzitter Statencommissie Mobiliteit, economie en energie
  • Lid Raad van Advies rekenkamer

Statenfuncties

  • Voorzitter SP 
  • Plv. voorzitter Statencommissie Mobiliteit, economie en energie
  • Lid Raad van Advies rekenkamer