Personalia

Geboortejaar: 1950, Rilland-Bath
Beroep: Ambulant hulpverlener
Statenlid sinds 12 juli 2017

Statenfunctie

  • Fractielid SP

Functies naast het Statenlidmaatschap

  • Bestuurslid Maxima Kledingbank (onbezoldigd)
  • Lid WMO adviesraad Delfzijl (onkostenvergoeding)
  • Vrijwilliger Vluchtelingenwerk AZC Delfzijl (onbezoldigd)