Geboortejaar: 1962
Beroep: Historicus
Statenlid sinds 29 mei 2019

 Statenfuncties

 • Fractielid PvdA
 • Commissievoorzitter
 • Vice-voorzitter Provinciale Staten
 • Woordvoerder Bestuur en organisatie
 • Woordvoerder Regionale samenwerking
 • Woordvoerder Gemeenschappelijke regelingen
 • Woordvoerder Internationalisering

Functies naast het Statenlidmaatschap

 • Secretaris van de Examencommissie, Faculteit Economie en Bedrijfskunde, Rijksuniversiteit Groningen (bezoldigd)
 • Lid examencommissie lerarenopleiding, Faculteit Gedragswetenschappen, Rijksuniversiteit Groningen (bezoldigd)
 • Eigenaar Bureau Paideia, partners in ontwikkeling (bezoldigd)
 • Vertrouwenspersoon primair onderwijs bij het Schoolbestuur Lauwers en Eems (onbezoldigd)
 • Voorzitter Historische Vereniging Winsum-Obergum (onbezoldigd)
 • Voorzitter De verhalen van Groningen (onbezoldigd)
 • Voorzitter wetenschappelijke begeleidingscommissie Geschiedenis Provinciaal Bestuur Groningen (onbezoldigd)
 • Secretaris bestuur Erfgoedpartners (onbezoldigd)