Personalia

Geboortejaar: 1962, Nijmegen
Beroep: Historicus
Statenlid sinds 10 maart 2011

Statenfuncties

 • Vice-fractievoorzitter Statenfractie Groningen PVDA
 • Bestuurslid Stichting PvdA Statenfractie Groningen (onbezoldigd)
 • Vice-voorzitter Stichting PvdA Statenfractie Groningen (onbezoldigd)
 • Vice-voorzitter Stichting Assistentie Statenfractie PvdA Groningen (onbezoldigd)
 • Vice-voorzitter van Provinciale Staten
 • Statencommissie Bestuur, financiën en veiligheid
 • Woordvoerder Bestuurlijke organisatie/herindeling
 • Woordvoerder Samenwerkingsverbanden/deelnemingen
 • Woordvoerder Internationalisering
 • Woordvoerder Facilitaire Zaken/P&O/ICT, communicatie/representatie/kabinetszaken

Functies naast het Statenlidmaatschap

 • Eigenaar Bureau Paideia, partners in ontwikkeling (bezoldigd)
 • Medewerker bij Post.nl (bezoldigd)
 • Bestuurslid educatie Stichting Een Joodse Erfenis Winsum (onbezoldigd)
 • Vertrouwenspersoon Schoolbestuur voor primair & voortgezet onderwijs tussen Lauwers & Eems (onbezoldigd)
 • Bestuurslid van de Stichting Gezondheidscentrum Winsum (onbezoldigd)
 • Directeur KinderBoekenHuis (onbezoldigd)
 • Voorzitter van De Verhalen van Groningen (onbezoldigd)