Personalia

Geboortejaar: 1952, Leeuwarden
Statenlid sinds 12 juli 2017

Statenfuncties

  • Statencommissie Ruimte, natuur en leefbaarheid
  • Woordvoerder Water

Functies naast het Statenlidmaatschap

  • Steunfractielid PvdA Zuidhorn