Personalia

Geboortejaar: 1956
Statenlid sinds 28 maart 2019

Statenfunctie

  • Fractielid PvdA

Functies naast het Statenlidmaatschap

  • Voorzitter Stichting Jeugdfonds Cultuur Groningen (onbezoldigd)
  • Lid Bestuur Stichting Logeerhuis De Opstap (onbezoldigd)
  • Penningmeester Stichting Oorlogs- en Verzetcentrum Groningen (onbezoldigd)