Personalia

Geboortejaar: 1956

Statenfunctie

  • Fractielid PvdA

Functies naast het Statenlidmaatschap

  • Voorzitter Stichting Jeugdfonds Cultuur Groningen (onbezoldigd)
  • Lid Bestuur Stichting Logeerhuis De Opstap (onbezoldigd)
  • Penningmeester Stichting Oorlogs- en Verzetcentrum Groningen (onbezoldigd)
  • Tot 11 april 2019 - Secretaris Stichting Martinikerk Groningen (onbezoldigd)