Personalia

Geboortejaar: 1976
Beroep: Directeur coöperatie openbare verlichting en energie Fryslân u.a, IJlst (bezoldigd)

Statenfunctie

  • Fractielid PvdA

Functies naast het Statenlidmaatschap

  • Directeur coöperatie openbare verlichting en energie Fryslân u.a, IJlst (bezoldigd)