Personalia

Geboortejaar: 1976
Beroep: Directeur coöperatie openbare verlichting en energie Fryslân u.a, IJlst (bezoldigd)
Statenlid sinds 28 maart 2019

Statenfuncties

  • Fractielid PvdA
  • Vice-fractievoorzitter PvdA
  • Woordvoerder Gaswinning
  • Woordvoerder Ruimtelijke ordening
  • Woordvoerder Ondergrond
  • WoordvoerderStikstofproblematiek
  • Woordvoerder Cultuur
  • Woordvoerder Evenementen

Functies naast het Statenlidmaatschap

  • Directeur coöperatie openbare verlichting en energie Fryslân u.a, IJlst (bezoldigd)